Coachella 2012

 

 

donderdag 19 februari 2004

Het innovatieplatform moet innoveren

img.jpg Dinsdagavond samen met een tiental slimme en goedwillende mensen gegeten met het projectbureau van het Innovatieplatform (nog geen website), dat afgelopen week onder vuur lag van Boris Dittrich (gaap) en Ronald Plasterk (interessant en constructief).

Hierbij de Frackers' Kladblog Hersenspinsels ter bevordering van innovatie in Nederland:

1. Selecteer immigranten op kwaliteit: lok vliegtuigen vol met de beste Indiers, Russen, Polen en wat dies meer zij naar Nederland. Het aantal talentvolle Nederlanders onder AIO's op relevante kennisgebieden is te gering om de economische impuls te genereren die benodigd is. Op dit moment moeten buitenlandse promovendi na afronding van hun onderzoek het land uit, de domste kennis- en kapitaalvernietiging uit de moderne geschiedenis. Niet vergeten: Sergey Brin, mede-oprichter en opperbrein van Google, had geen verblijfsvergunning gekregen in Nederland. Stanford gaf hem een beurs, Kleiner Perkins en Sequoia een paar miljoen om Google te starten. In Nederland had hij hoogstens een kerk gevonden waar hij zijn hongerstaking kon beginnen.

2. Neem afscheid van de illusie dat mensen gelijk zijn: mensen zijn gelijkwaardig, maar laten we het niet gezelliger voordoen dan het is. De criteria voor brandweerlieden zijn versimpeld opdat er meer allochtone brandweerlieden tot het korps konden toetreden. Dat lijkt het resultaat van een gerichte lobby-actie van de sprinkler-industrie, maar is helaas slechts het gevolg van achterlijk beleid. Uw dochter heeft kanker, wie wilt u dat haar behandelt? De bofkont die de loterij won en geneeskunde mocht studeren? Wilt u de beste arts of de zwartste arts? De beste mensen moeten beloond worden, mits er oog blijft voor de zwaksten in de samenleving (zieken, gehandicapten en ouden van dagen). Maar er moet worden geselecteerd op kwaliteit, dat is de essentie van vooruitgang.

3. Misschien is Frans Bauer niet uit vrije wil gewoon gebleven, maar lijdt hij onder een schrijnend gebrek aan fantasie. Uiteraard is het een lieve vent, maar Mercedes rijden en schnitzel eten op zijn verjaardag doet vermoeden dat hij niet op de hoogte is van de Maserati Quattroporte of een eenvoudige Coda di Rospo. Het is te prijzen als iemand een conventionele keuze maakt nadat een breder scala aan opties is overwogen en beproefd. Maar innovatie wordt veroorzaakt door de anders denkenden. 'Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg' leidt tot inteelt van gelijk gestemde simpele zielen. Doe maar eens gek, dan doe je al gewoon genoeg. David Marquardt investeerde in zowel de visie van Bill Gates (pc's, dus Microsoft) als Vinod Khosla (netwerken, dus Sun), terwijl die diametraal tegenover elkaar stonden. Maar ze hadden gemeen dat ze haaks stonden op de toen heersende tijdgeest. Gates was een gesjeesde student met overmatige roos en Khosla een contactgestoorde Indier. Niet wat in Nederland tot de zogenaamd belangrijke groep high potentials zou worden gerekend, want te afwijkend en beoordeeld volgens de verkeerde, irrelevante criteria.

4. Houd de discussie gefocust. Elk weldenkend mens is voorstander van acute elektroschoktherapie voor iedereen die in de discussie over de noodzaak van innovatie voor economische groei gebruik maakt van termen als 'ik heb iets van doe wat', 'een stukje kenniseconomie', 'qua steunplatform' en alles wat ook maar bij dit soort gruwelspraak in de buurt komt. Laat dit vooral een waarschuwing zijn voor onze grote roerganger als voorzitter van het Innovatieplatform, premier Balkenende.

3:23 uur | rubriek: Economie | Reactie(s) (61)


« 18 februari 2004 20 februari 2004 »